27″-29″ Tubes

Tube DescriptionRetail Price
27x1-1/8 - 1-1/4 PV RUBENA THORN TUBE$9.99
27x1-1/8 - 1-1/4 PV$6.99
27x1-1/8 - 1-1/4 PV 47mm$7.99
27x1-1/8 - 1-1/4 SV RUBENA THORN TUBE$9.99
27x1-1/8 - 1-1/4 SV$5.99
27x1-1/8 - 1-1/4 SV 48mm$6.99
27x1-1/8 - 1-1/4 SV BULK/100$5.99
29x1.0-2.0 PV RUBENA THORN TUBE$9.99
29x1.0-2.0 SV RUBENA THORN TUBE$9.99
29x1.75-2.125 PV 47mm$8.99
29x1.75-2.125 SV$6.99
29x2.125-2.25 PV 47mm$9.99